Inleiding

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Voor- en Najaarsrapportage van 2018. Deze bevatten een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2018. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma's. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. In de najaarsrapportage zijn de afwijkingen bijgewerkt tot halverwege augustus 2018. De voorjaarsrapportage gaat over de eerste vier maanden van 2018 en wordt in een presentatievorm gegeven. De voorjaarsrapportage geeft ook een tussentijdse verantwoording van het beleid.

Deze Najaarsrapportage bevat twee bijlagen.

  • Bijlage 1: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat.
  • Bijlage 2: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden.

 

Voorjaarsrapportage 2018
De presentatie kunt u vinden door rechts in het scherm op ‘meer’ te klikken. De financiële toelichting en begrotingswijzigingen kunt u op een aparte tegel vinden. Deze is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Begrotingswijziging met resultaatconsequenties (per programma)
  • Begrotingswijzing; wijziging tussen programma’s (geen resultaatconsequenties)
  • Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties)