Sitemap

 1. Blz. 1 Kaderbrief 2021 - 2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 1. Coronacrisis
    1. Blz. 6 1. Coronacrisis
    2. Blz. 7 1.2 De ingezette lastenverzwaring in relatie tot de Coronacrisis
   3. Blz. 8 2. Financieel perspectief
    1. Blz. 9 2. Financieel Perspectief
    2. Blz. 10 Gevolgen voorjaarsrapportage 2020 (inclusief decembercirculaire)
    3. Blz. 11 a. Doarpssintrum Donkerbroek
    4. Blz. 12 b. FUMO
    5. Blz. 13 c. Veiligheidsregio Fryslân
    6. Blz. 14 d. Leerlingenvervoer
    7. Blz. 15 e. Dotatie onderhoudsvoorzieningen
    8. Blz. 16 f. OWO afdelingen
    9. Blz. 17 g. Visie op Dienstverlening
    10. Blz. 18 h. Beregeningsinstallaties
   4. Blz. 19 3. Financiële verkenning
    1. Blz. 20 3.1 Belangrijke ontwikkelingen
    2. Blz. 21 3.2 Stand van zaken Programma’s (programmamanagement)
   5. Blz. 22 4. Stand van zaken aanpak begrotingstekort 'Samen Waarmaken'
    1. Blz. 23 Stand van zaken aanpak begrotingstekort 'Samen Waarmaken'
    2. Blz. 24 Maatregelen
    3. Blz. 25 Ambitiefonds
    4. Blz. 26 Onderzoek
   6. Blz. 27 5. Begrotingsuitgangspunten
    1. Blz. 28 Begrotingsuitgangspunten
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap