Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Aanbieding Blz. 6
Aanbieding Blz. 7
. Blz. 8
Programma 1 | Samenleven Blz. 9
Programma 1 | Samenleven Blz. 10
Thema 1.1 Meedoen Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Wat willen we bereiken Blz. 13
Wat gaan we ervoor doen Blz. 14
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 15
Wat mag het kosten Blz. 16
Beleidskaders Blz. 17
Thema 1.2 Samenleven Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Wat willen we bereiken Blz. 20
Wat gaan we ervoor doen Blz. 21
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 22
Wat mag het kosten Blz. 23
Beleidskaders Blz. 24
Thema 1.3 Gezondheid Blz. 25
Inleiding Blz. 26
Wat willen we bereiken Blz. 27
Wat gaan we ervoor doen Blz. 28
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 29
Wat mag het kosten Blz. 30
Beleidskaders Blz. 31
Thema 1.4 Goed Opgroeien Blz. 32
Inleiding Blz. 33
Wat willen we bereiken Blz. 34
Wat gaan we ervoor doen Blz. 35
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 36
Wat mag het kosten Blz. 37
Beleidskaders Blz. 38
Begroting Programma 1 Blz. 39
Begroting programma 1 Blz. 40
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 41
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 42
Thema 2.2 Onderwijs (huisvesting) Blz. 43
Wat willen we bereiken Blz. 44
Wat gaan we ervoor doen Blz. 45
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 46
Wat mag het kosten Blz. 47
Beleidskaders Blz. 48
Begroting Programma 2 Blz. 49
Begroting Programma 2 Blz. 50
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 51
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 52
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 53
Wat willen we bereiken Blz. 54
Wat gaan we ervoor doen Blz. 55
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 56
Wat mag het kosten Blz. 57
Beleidskaders Blz. 58
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 59
Wat willen we bereiken Blz. 60
Wat gaan we ervoor doen Blz. 61
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 62
Wat mag het kosten Blz. 63
Beleidskaders Blz. 64
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 65
Wat willen we bereiken Blz. 66
Wat gaan we ervoor doen Blz. 67
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 68
Wat mag het kosten Blz. 69
Beleidskaders Blz. 70
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 71
Wat willen we bereiken Blz. 72
Wat gaan we ervoor doen Blz. 73
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 74
Wat mag het kosten Blz. 75
Beleidskaders Blz. 76
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 77
Wat willen we bereiken Blz. 78
Wat gaan we ervoor doen Blz. 79
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 80
Wat mag het kosten Blz. 81
Beleidskaders Blz. 82
Thema 3.3.2 Afval Blz. 83
Wat willen we bereiken Blz. 84
Wat gaan we ervoor doen Blz. 85
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 86
Wat mag het kosten Blz. 87
Beleidskaders Blz. 88
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 89
Wat willen we bereiken Blz. 90
Wat gaan we ervoor doen Blz. 91
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 92
Wat mag het kosten Blz. 93
Beleidskaders Blz. 94
Begroting Programma 3 Blz. 95
Begroting Programma 3 Blz. 96
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 97
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 98
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 99
Wat willen we bereiken Blz. 100
Wat gaan we ervoor doen Blz. 101
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 102
Wat mag het kosten Blz. 103
Beleidskaders Blz. 104
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 105
Wat willen we bereiken Blz. 106
Wat gaan we ervoor doen Blz. 107
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 108
Wat mag het kosten Blz. 109
Beleidskaders Blz. 110
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 111
Wat willen we bereiken Blz. 112
Wat gaan we ervoor doen Blz. 113
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 114
Wat mag het kosten Blz. 115
Beleidskaders Blz. 116
Thema 4.4 Participatie Blz. 117
Wat willen we bereiken Blz. 118
Wat gaan we ervoor doen Blz. 119
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 120
Wat mag het kosten Blz. 121
Beleidskaders Blz. 122
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 123
Wat willen we bereiken Blz. 124
Wat gaan we ervoor doen Blz. 125
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 126
Wat mag het kosten Blz. 127
Beleidskaders Blz. 128
Thema 4.6 Visie op Samenleven (inclusief adviesraad) Blz. 129
Wat willen we bereiken Blz. 130
Wat gaan we ervoor doen Blz. 131
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 132
Wat mag het kosten Blz. 133
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 134
Wat willen we bereiken Blz. 135
Wat gaan we ervoor doen Blz. 136
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 137
Wat mag het kosten Blz. 138
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 139
Wat willen we bereiken Blz. 140
Wat gaan we ervoor doen Blz. 141
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 142
Wat mag het kosten Blz. 143
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 144
Wat willen we bereiken Blz. 145
Wat gaan we ervoor doen Blz. 146
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 147
Wat mag het kosten Blz. 148
Beleidskaders Blz. 149
Thema 4.10 Regio Deal Zuidoost Friesland Blz. 150
Wat willen we bereiken Blz. 151
Wat gaan we ervoor doen Blz. 152
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 153
Wat mag het kosten Blz. 154
Beleidskaders Blz. 155
Thema 4.11 Haerenkwartier Blz. 156
Wat willen we bereiken Blz. 157
Wat gaan we ervoor doen Blz. 158
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 159
Wat mag het kosten Blz. 160
Beleidskaders Blz. 161
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 162
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 163
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 164
Wat willen we bereiken Blz. 165
Wat gaan we ervoor doen Blz. 166
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 167
Wat mag het kosten Blz. 168
Beleidskaders Blz. 169
Begroting Programma 5 Blz. 170
Begroting programma 5 Blz. 171
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 172
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 173
Thema 6.1 Bestuur Blz. 174
Wat willen we bereiken Blz. 175
Beleidsindicatoren Blz. 176
Wat gaan we ervoor doen Blz. 177
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 178
Wat mag het kosten Blz. 179
Beleidskaders Blz. 180
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 181
Wat willen we bereiken Blz. 182
Wat gaan we ervoor doen Blz. 183
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 184
Wat mag het kosten Blz. 185
Beleidskaders Blz. 186
Thema 6.3 Financiën Blz. 187
Wat willen we bereiken Blz. 188
Beleidsindicatoren Blz. 189
Wat gaan we ervoor doen Blz. 190
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 191
Wat mag het kosten Blz. 192
Beleidskaders Blz. 193
Begroting Programma 6 Blz. 194
Begroting Programma 6 Blz. 195
Paragrafen Blz. 196
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 197
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 198
Algemene beleidslijn Blz. 199
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 200
Belastingsoorten Blz. 201
Inkomsten Blz. 202
Kostendekking Blz. 203
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 204
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 205
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 206
Algemene beleidslijn Blz. 207
Kwantificeerbare risico's Blz. 208
Overige ontwikkelingen Blz. 209
Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 210
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 211
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 212
Financiële consequenties Blz. 213
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 214
Groen, riolering en gebouwen Blz. 215
Sport en ICT Blz. 216
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 217
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 218
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 219
Leningenportefeuille Blz. 220
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 221
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 222
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 223
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 224
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 225
Communicatie en ICT Blz. 226
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 227
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 228
Algemene beleidslijn Blz. 229
SDF Blz. 230
VRF Blz. 231
SW Fryslân Blz. 232
Recreatieschap Blz. 233
FUMO Blz. 234
Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 235
Omrin Blz. 236
BNG Blz. 237
SBMVO Blz. 238
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 239
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 240
Algemene beleidslijn Blz. 241
Uitvoering Blz. 242
Grondexploitatie Blz. 243
PAS en PFAS Blz. 244
Particuliere ontwikkelingen Blz. 245
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 246
Gebiedsuitwerking Blz. 247
Algemene beleidslijn Blz. 248
Gebiedsbeleid Blz. 249
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 250
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 251
Energietransitie Blz. 252
Klimaatadaptatie Blz. 253
Circulaire economie Blz. 254
Financiën Blz. 255
Paragraaf 10 | OWO-Samenwerking Blz. 256
Bestuursovereenkomst Blz. 257
OWO-afdelingen Blz. 258
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 259
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 260
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 261
Begrotingspositie 2021-2024 Blz. 262
Vertrekpunten programmabegroting 2021-2024 Blz. 263
Vertrekpunten Programmabegroting 2021-2024 Blz. 264
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 265
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 266
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 267
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 268
Financieel meerjarenperspectief Blz. 269
Budgetten per programma Blz. 270
Budgetten per programma Blz. 271
Financiële positie Blz. 272
Financiële positie Blz. 273
Samenvatting Blz. 274
1. Budgettaire positie in 2021-2024 Blz. 275
2. Weerstandsvermogen Blz. 276
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 277
4. Grondexploitatie Blz. 278
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 279
6. Reserves en voorzieningen Blz. 280
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 281
Bijlagen Blz. 282
A. Kerngegevens Blz. 283
Fysieke kerngegevens Blz. 284
Financiële kerngegevens Blz. 285
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 286
B. Reserves en voorzieningen 2019-2024 Blz. 287
Overzicht reserves Blz. 288
Overzicht voorzieningen Blz. 289
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 290
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 291
D. Overzicht Taakvelden Blz. 292
Overzicht taakvelden Blz. 293
E. Beleidsindicatoren Blz. 294
Beleidsindicatoren Blz. 295
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap