Programma 4 | Strategische projecten

Programma 4 | Strategische projecten

Terug naar navigatie - Programma 4 | Strategische projecten

Er zijn drie strategische projecten waar we ons intensief mee bezighouden. Ten eerste het project Venekoten-Centrum te Oosterwolde. We willen dat de inwoners en bezoekers van Oosterwolde een aantrekkelijk winkelgebied krijgen met voldoende parkeerruimte, waarbij het centrum ook goed bereikbaar is. Ten tweede het project Masterplan Appelscha, bedoeld om Appelscha in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Vanuit de nieuwe uitkijktoren is de wijde omgeving te zien. Ook worden er steeds meer activiteiten georganiseerd op of in de buurt van de Boerestreek. Tot slot het project Ecomunity Park te Oosterwolde met het Biosintrum als multifunctioneel centrum. Hier kan innovatie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid een plek krijgen. Het Biosintrum biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

De lasten en de baten van dit programma presenteren we in programma 3: ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

De inwoners en bezoekers van Oosterwolde krijgen een steeds aantrekkelijker winkelgebied met voldoende parkeerruimte. Bedrijventerrein Venekoten is opgeknapt waarbij ook een groot deel van de voorterreinen een betere uitstraling heeft gekregen. Parkeerterrein Brugkampweg was tijdelijk niet bereikbaar maar heeft flink aan uitstraling gewonnen. Hier kan goed en prettig geparkeerd worden. De muziekkoepel aan de Trambaan maakte plaats voor parkeerplaatsen die begin 2018 vorm gaan krijgen.

4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ooststellingwerf heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector de komende 10 jaar uitbreiden van 13% naar 20%.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Appelscha Verbindt!

Terug naar navigatie - Appelscha Verbindt!

Appelscha verbindt: de samenwerking tussen recreatieondernemers en de verschillende verenigingen neemt toe en begint tot resultaten te leiden. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe evenementen en de toeristenbus. Het investeringsbudget vanuit de N381 gelden is afgerond conform planning. Dit heeft geleid tot diverse investeringen in de recreatieve infrastructuur, zoals nieuw bewegwijzering, diverse investeringen rondom de Bosbergtoren e.d.

De Bosbergtoren heeft in haar eerste jaar ruim 23.000 betalende bezoekers getrokken. De doelstelling van een vertienvoudiging van het bezoekersaantal van de oude toren is daarmee gehaald. Samen met de ondernemers is gewerkt aan het organiseren van evenementen rondom de toren. Het verkoopsysteem is geoptimaliseerd, evenals de informatievoorziening (fysiek en digitaal).

De Maderbeelden zijn naar Ooststellingwerf gehaald en al deels opgeknapt en geplaatst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Door het succes van de Bosbergtoren zijn er meer bezoekers op de Boerestreek. Outdoor Appelscha heeft een toren op de Boerestreek gebouwd. Deze trekt ook meer bezoekers. In het vervolg van de projecten uit het Masterplan Appelscha en de evaluaties worden de inwoners betrokken. 

4.3 Thema: Ecomunity Center te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen. Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials en daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Ecomunity center biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?