Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2019
  1. Blz. 2 Begroting 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Aanbieding
    1. Blz. 7 Aanbieding
   3. Blz. 8 Programma 1 | Sociaal domein
    1. Blz. 9 Programma 1 | Sociaal Domein
    2. Blz. 10 Thema 1.1 Jeugd
     1. Blz. 11 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 12 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 13 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 14 Wat mag het kosten
     5. Blz. 15 Beleidskaders
    3. Blz. 16 Thema 1.2 WMO
     1. Blz. 17 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 18 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 19 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 20 Wat mag het kosten
     5. Blz. 21 Beleidskaders
    4. Blz. 22 Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet
     1. Blz. 23 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 24 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 25 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 26 Wat mag het kosten
     5. Blz. 27 Beleidskaders
    5. Blz. 28 Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening
     1. Blz. 29 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 30 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 31 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 32 Wat mag het kosten
     5. Blz. 33 Beleidskaders
    6. Blz. 34 Begroting Programma 1
     1. Blz. 35 Begroting programma 1
   4. Blz. 36 Programma 2 | Welzijn en educatie
    1. Blz. 37 Programma 2 | Welzijn en educatie
    2. Blz. 38 Thema 2.1.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 40 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 41 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 42 Wat mag het kosten
     5. Blz. 43 Beleidskaders
    3. Blz. 44 Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering
     1. Blz. 45 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 46 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 47 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 48 Wat mag het kosten
    4. Blz. 49 Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten
     1. Blz. 50 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 51 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 52 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 53 Wat mag het kosten
     5. Blz. 54 Beleidskaders
    5. Blz. 55 Thema 2.2 Onderwijs
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 57 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 58 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 59 Wat mag het kosten
     5. Blz. 60 Beleidskaders
    6. Blz. 61 Thema 2.3 Sport
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 63 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 64 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 65 Wat mag het kosten
     5. Blz. 66 Beleidskaders
    7. Blz. 67 Thema 2.4 Volksgezondheid
     1. Blz. 68 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 69 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 70 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 71 Wat mag het kosten
     5. Blz. 72 Beleidskaders
    8. Blz. 73 Begroting Programma 2
     1. Blz. 74 Begroting Programma 2
   5. Blz. 75 Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling
    1. Blz. 76 Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling
    2. Blz. 77 Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme
     1. Blz. 78 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 79 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 80 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 81 Wat mag het kosten
     5. Blz. 82 Beleidskaders
    3. Blz. 83 Thema 3.1.2 BioBased Economy
     1. Blz. 84 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 85 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 86 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 87 Wat mag het kosten
     5. Blz. 88 Beleidskaders
    4. Blz. 89 Thema 3.1.3 Werkgelegenheid
     1. Blz. 90 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 91 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 92 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 93 Wat mag het kosten
     5. Blz. 94 Beleidskaders
    5. Blz. 95 Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen
     1. Blz. 96 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 97 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 98 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 99 Wat mag het kosten
     5. Blz. 100 Beleidskaders
    6. Blz. 101 Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides
     1. Blz. 102 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 103 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 104 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 105 Wat mag het kosten
     5. Blz. 106 Beleidskaders
    7. Blz. 107 Thema 3.3.2 Afval
     1. Blz. 108 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 109 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 110 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 111 Wat mag het kosten
     5. Blz. 112 Beleidskaders
    8. Blz. 113 Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting)
     1. Blz. 114 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 115 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 116 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 117 Wat mag het kosten
     5. Blz. 118 Beleidskaders
    9. Blz. 119 Begroting Programma 3
     1. Blz. 120 Begroting Programma 3
   6. Blz. 121 Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen
    1. Blz. 122 Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen
    2. Blz. 123 Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde
     1. Blz. 124 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 125 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 126 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 127 Wat mag het kosten
     5. Blz. 128 Beleidskaders
    3. Blz. 129 Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha
     1. Blz. 130 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 131 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 132 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 133 Wat mag het kosten
     5. Blz. 134 Beleidskaders
    4. Blz. 135 Thema 4.3 Biosintrum
     1. Blz. 136 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 137 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 138 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 139 Wat mag het kosten
     5. Blz. 140 Beleidskaders
    5. Blz. 141 Thema 4.4 Participatie
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 143 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 144 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 145 Wat mag het kosten
     5. Blz. 146 Beleidskaders
    6. Blz. 147 Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021
     1. Blz. 148 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 149 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 150 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 151 Wat mag het kosten
     5. Blz. 152 Beleidskaders
    7. Blz. 153 Thema 4.6 Visie sociaal domein (inclusief adviesraad)
     1. Blz. 154 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 155 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 156 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 157 Wat mag het kosten
    8. Blz. 158 Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen
     1. Blz. 159 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 160 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 161 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 162 Wat mag het kosten
    9. Blz. 163 Thema 4.8 Glasvezel
     1. Blz. 164 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 165 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 166 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 167 Wat mag het kosten
    10. Blz. 168 Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen
     1. Blz. 169 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 170 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 171 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 172 Wat mag het kosten
     5. Blz. 173 Beleidskaders
   7. Blz. 174 Programma 5 | Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 175 Programma 5 | Openbare orde en veiligheid
    2. Blz. 176 Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 177 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 178 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 179 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 180 Wat mag het kosten
     5. Blz. 181 Beleidskaders
    3. Blz. 182 Begroting Programma 5
     1. Blz. 183 Begroting programma 5
   8. Blz. 184 Programma 6 | Bestuur en dienstverlening
    1. Blz. 185 Programma 6 | Bestuur en dienstverlening
    2. Blz. 186 Thema 6.1 Bestuur
     1. Blz. 187 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 188 Beleidsindicatoren
     3. Blz. 189 Wat gaan we ervoor doen
     4. Blz. 190 Wat merkt de inwoner ervan
     5. Blz. 191 Wat mag het kosten
     6. Blz. 192 Beleidskaders
    3. Blz. 193 Thema 6.2 Dienstverlening
     1. Blz. 194 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 195 Wat gaan we ervoor doen
     3. Blz. 196 Wat merkt de inwoner ervan
     4. Blz. 197 Wat mag het kosten
     5. Blz. 198 Beleidskaders
    4. Blz. 199 Thema 6.3 Financiën
     1. Blz. 200 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 201 Beleidsindicatoren
     3. Blz. 202 Wat gaan we ervoor doen
     4. Blz. 203 Wat merkt de inwoner ervan
     5. Blz. 204 Wat mag het kosten
     6. Blz. 205 Beleidskaders
    5. Blz. 206 Begroting Programma 6
     1. Blz. 207 Begroting Programma 6
   9. Blz. 208 Paragrafen
    1. Blz. 209 Paragraaf 1 | Lokale Heffingen
     1. Blz. 210 Paragraaf 1 | Lokale Heffingen
     2. Blz. 211 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 212 Bijzonderheden en ontwikkelingen
     4. Blz. 213 Belastingsoorten
     5. Blz. 214 Inkomsten
     6. Blz. 215 Kostendekking
    2. Blz. 216 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 217 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 218 Conclusie weerstandsvermogen
     3. Blz. 219 Algemene beleidslijn
     4. Blz. 220 Kwantificeerbare risico's
     5. Blz. 221 Sociaal Domein
     6. Blz. 222 Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans
    3. Blz. 223 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 224 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 225 Financiële consequenties
     3. Blz. 226 Wegen, kunstwerken en verlichting
     4. Blz. 227 Groen, riolering en gebouwen
     5. Blz. 228 Sport en ICT
    4. Blz. 229 Paragraaf 4 | Financiering
     1. Blz. 230 Paragraaf 4 | Financiering
     2. Blz. 231 Algemene beleidslijn en Risicobeheer
     3. Blz. 232 Leningenportefeuille
    5. Blz. 233 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 234 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     2. Blz. 235 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management
     3. Blz. 236 Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg
     4. Blz. 237 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy
     5. Blz. 238 Communicatie, ICT en OWO afdelingen
    6. Blz. 239 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 240 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     2. Blz. 241 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 242 SDF
     4. Blz. 243 VRF
     5. Blz. 244 SW Fryslân
     6. Blz. 245 Recreatieschap
     7. Blz. 246 FUMO
     8. Blz. 247 Hûs en Hiem
     9. Blz. 248 Caparis
     10. Blz. 249 Omrin
     11. Blz. 250 BNG
     12. Blz. 251 SBMVO
    7. Blz. 252 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 253 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     2. Blz. 254 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 255 Uitvoering
     4. Blz. 256 Grondexploitatie
    8. Blz. 257 Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking
     1. Blz. 258 Gebiedsuitwerking
     2. Blz. 259 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 260 Gebiedsbeleid
     4. Blz. 261 Financiën
    9. Blz. 262 Paragraaf 9 | Duurzaamheid
     1. Blz. 263 Paragraaf 9 | Duurzaamheid
     2. Blz. 264 Energie
     3. Blz. 265 Afval als grondstof
     4. Blz. 266 Biobased Economy
     5. Blz. 267 Biodiversiteit
     6. Blz. 268 Financiën
   10. Blz. 269 Begrotingspositie 2019-2022
    1. Blz. 270 Vertrekpunten programmabegroting 2019-2022
     1. Blz. 271 Vertrekpunten Programmabegroting 2019-2022
    2. Blz. 272 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid
     1. Blz. 273 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid
    3. Blz. 274 Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid
     1. Blz. 275 Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid
     2. Blz. 276 Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen
    4. Blz. 277 Uitwerking nieuw beleid Uitvoeringsprogramma
     1. Blz. 278 Financiële tabel nieuw beleid uitvoeringsprogramma
     2. Blz. 279 Programma 1: Sociaal Domein
     3. Blz. 280 Programma 2: Welzijn en Educatie
     4. Blz. 281 Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
     5. Blz. 282 Programma 4: Strategische projecten
     6. Blz. 283 Programma 6: Bestuur en Dienstverlening
    5. Blz. 284 Uitwerking overig nieuw beleid
     1. Blz. 285 Financiële tabel overig nieuw beleid
     2. Blz. 286 Programma 1: Sociaal Domein
     3. Blz. 287 Programma 2: Welzijn en Educatie
     4. Blz. 288 Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
     5. Blz. 289 Programma 4: Strategische Projecten
     6. Blz. 290 Programma 6: Bestuur en Dienstverlening
   11. Blz. 291 Financieel meerjarenperspectief
    1. Blz. 292 Budgetten per programma
     1. Blz. 293 Budgetten per programma
    2. Blz. 294 Financiële positie
     1. Blz. 295 Financiële positie
     2. Blz. 296 Samenvatting
     3. Blz. 297 1. Budgettaire positie in 2019-2022
     4. Blz. 298 2. Weerstandsvermogen
     5. Blz. 299 3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen
     6. Blz. 300 4. Grondexploitatie
     7. Blz. 301 5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit
     8. Blz. 302 6. Reserves en voorzieningen
     9. Blz. 303 Overzicht reserves en voorzieningen
   12. Blz. 304 Bijlagen
    1. Blz. 305 A. Kerngegevens
     1. Blz. 306 Fysieke kerngegevens
     2. Blz. 307 Financiële kerngegevens
     3. Blz. 308 Financiële kerngegevens per inwoner
    2. Blz. 309 B. Reserves en voorzieningen 2017-2022
     1. Blz. 310 Overzicht reserves
     2. Blz. 311 Overzicht voorzieningen
    3. Blz. 312 C. Overzicht incidentele lasten en baten
     1. Blz. 313 Overzicht incidentele lasten en baten
    4. Blz. 314 D. Overzicht Amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022
     1. Blz. 315 Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022
    5. Blz. 316 E. Overzicht Taakvelden
     1. Blz. 317 Overzicht taakvelden
    6. Blz. 318 F. Beleidsindicatoren
     1. Blz. 319 Beleidsindicatoren
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap