Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Begroting 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Aanbieding Blz. 6
Aanbieding Blz. 7
Programma 1 | Sociaal domein Blz. 8
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 9
Thema 1.1 Jeugd Blz. 10
Wat willen we bereiken Blz. 11
Wat gaan we ervoor doen Blz. 12
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 13
Wat mag het kosten Blz. 14
Beleidskaders Blz. 15
Thema 1.2 WMO Blz. 16
Wat willen we bereiken Blz. 17
Wat gaan we ervoor doen Blz. 18
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 19
Wat mag het kosten Blz. 20
Beleidskaders Blz. 21
Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet Blz. 22
Wat willen we bereiken Blz. 23
Wat gaan we ervoor doen Blz. 24
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 25
Wat mag het kosten Blz. 26
Beleidskaders Blz. 27
Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening Blz. 28
Wat willen we bereiken Blz. 29
Wat gaan we ervoor doen Blz. 30
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 31
Wat mag het kosten Blz. 32
Beleidskaders Blz. 33
Begroting Programma 1 Blz. 34
Begroting programma 1 Blz. 35
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 36
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 37
Thema 2.1.1 Kunst en cultuur Blz. 38
Wat willen we bereiken Blz. 39
Wat gaan we ervoor doen Blz. 40
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 41
Wat mag het kosten Blz. 42
Beleidskaders Blz. 43
Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering Blz. 44
Wat willen we bereiken Blz. 45
Wat gaan we ervoor doen Blz. 46
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 47
Wat mag het kosten Blz. 48
Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten Blz. 49
Wat willen we bereiken Blz. 50
Wat gaan we ervoor doen Blz. 51
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 52
Wat mag het kosten Blz. 53
Beleidskaders Blz. 54
Thema 2.2 Onderwijs Blz. 55
Wat willen we bereiken Blz. 56
Wat gaan we ervoor doen Blz. 57
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 58
Wat mag het kosten Blz. 59
Beleidskaders Blz. 60
Thema 2.3 Sport Blz. 61
Wat willen we bereiken Blz. 62
Wat gaan we ervoor doen Blz. 63
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 64
Wat mag het kosten Blz. 65
Beleidskaders Blz. 66
Thema 2.4 Volksgezondheid Blz. 67
Wat willen we bereiken Blz. 68
Wat gaan we ervoor doen Blz. 69
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 70
Wat mag het kosten Blz. 71
Beleidskaders Blz. 72
Begroting Programma 2 Blz. 73
Begroting Programma 2 Blz. 74
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 75
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 76
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 77
Wat willen we bereiken Blz. 78
Wat gaan we ervoor doen Blz. 79
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 80
Wat mag het kosten Blz. 81
Beleidskaders Blz. 82
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 83
Wat willen we bereiken Blz. 84
Wat gaan we ervoor doen Blz. 85
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 86
Wat mag het kosten Blz. 87
Beleidskaders Blz. 88
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 89
Wat willen we bereiken Blz. 90
Wat gaan we ervoor doen Blz. 91
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 92
Wat mag het kosten Blz. 93
Beleidskaders Blz. 94
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 95
Wat willen we bereiken Blz. 96
Wat gaan we ervoor doen Blz. 97
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 98
Wat mag het kosten Blz. 99
Beleidskaders Blz. 100
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 101
Wat willen we bereiken Blz. 102
Wat gaan we ervoor doen Blz. 103
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 104
Wat mag het kosten Blz. 105
Beleidskaders Blz. 106
Thema 3.3.2 Afval Blz. 107
Wat willen we bereiken Blz. 108
Wat gaan we ervoor doen Blz. 109
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 110
Wat mag het kosten Blz. 111
Beleidskaders Blz. 112
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 113
Wat willen we bereiken Blz. 114
Wat gaan we ervoor doen Blz. 115
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 116
Wat mag het kosten Blz. 117
Beleidskaders Blz. 118
Begroting Programma 3 Blz. 119
Begroting Programma 3 Blz. 120
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 121
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 122
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 123
Wat willen we bereiken Blz. 124
Wat gaan we ervoor doen Blz. 125
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 126
Wat mag het kosten Blz. 127
Beleidskaders Blz. 128
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 129
Wat willen we bereiken Blz. 130
Wat gaan we ervoor doen Blz. 131
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 132
Wat mag het kosten Blz. 133
Beleidskaders Blz. 134
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 135
Wat willen we bereiken Blz. 136
Wat gaan we ervoor doen Blz. 137
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 138
Wat mag het kosten Blz. 139
Beleidskaders Blz. 140
Thema 4.4 Participatie Blz. 141
Wat willen we bereiken Blz. 142
Wat gaan we ervoor doen Blz. 143
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 144
Wat mag het kosten Blz. 145
Beleidskaders Blz. 146
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 147
Wat willen we bereiken Blz. 148
Wat gaan we ervoor doen Blz. 149
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 150
Wat mag het kosten Blz. 151
Beleidskaders Blz. 152
Thema 4.6 Visie sociaal domein (inclusief adviesraad) Blz. 153
Wat willen we bereiken Blz. 154
Wat gaan we ervoor doen Blz. 155
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 156
Wat mag het kosten Blz. 157
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 158
Wat willen we bereiken Blz. 159
Wat gaan we ervoor doen Blz. 160
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 161
Wat mag het kosten Blz. 162
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 163
Wat willen we bereiken Blz. 164
Wat gaan we ervoor doen Blz. 165
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 166
Wat mag het kosten Blz. 167
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 168
Wat willen we bereiken Blz. 169
Wat gaan we ervoor doen Blz. 170
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 171
Wat mag het kosten Blz. 172
Beleidskaders Blz. 173
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 174
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 175
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 176
Wat willen we bereiken Blz. 177
Wat gaan we ervoor doen Blz. 178
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 179
Wat mag het kosten Blz. 180
Beleidskaders Blz. 181
Begroting Programma 5 Blz. 182
Begroting programma 5 Blz. 183
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 184
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 185
Thema 6.1 Bestuur Blz. 186
Wat willen we bereiken Blz. 187
Beleidsindicatoren Blz. 188
Wat gaan we ervoor doen Blz. 189
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 190
Wat mag het kosten Blz. 191
Beleidskaders Blz. 192
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 193
Wat willen we bereiken Blz. 194
Wat gaan we ervoor doen Blz. 195
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 196
Wat mag het kosten Blz. 197
Beleidskaders Blz. 198
Thema 6.3 Financiën Blz. 199
Wat willen we bereiken Blz. 200
Beleidsindicatoren Blz. 201
Wat gaan we ervoor doen Blz. 202
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 203
Wat mag het kosten Blz. 204
Beleidskaders Blz. 205
Begroting Programma 6 Blz. 206
Begroting Programma 6 Blz. 207
Paragrafen Blz. 208
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 209
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 210
Algemene beleidslijn Blz. 211
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 212
Belastingsoorten Blz. 213
Inkomsten Blz. 214
Kostendekking Blz. 215
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 216
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 217
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 218
Algemene beleidslijn Blz. 219
Kwantificeerbare risico's Blz. 220
Sociaal Domein Blz. 221
Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 222
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 224
Financiële consequenties Blz. 225
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 226
Groen, riolering en gebouwen Blz. 227
Sport en ICT Blz. 228
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 229
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 230
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 231
Leningenportefeuille Blz. 232
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 233
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 234
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 235
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 236
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 237
Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 238
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 239
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 240
Algemene beleidslijn Blz. 241
SDF Blz. 242
VRF Blz. 243
SW Fryslân Blz. 244
Recreatieschap Blz. 245
FUMO Blz. 246
Hûs en Hiem Blz. 247
Caparis Blz. 248
Omrin Blz. 249
BNG Blz. 250
SBMVO Blz. 251
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 252
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 253
Algemene beleidslijn Blz. 254
Uitvoering Blz. 255
Grondexploitatie Blz. 256
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 257
Gebiedsuitwerking Blz. 258
Algemene beleidslijn Blz. 259
Gebiedsbeleid Blz. 260
Financiën Blz. 261
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 262
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 263
Energie Blz. 264
Afval als grondstof Blz. 265
Biobased Economy Blz. 266
Biodiversiteit Blz. 267
Financiën Blz. 268
Begrotingspositie 2019-2022 Blz. 269
Vertrekpunten programmabegroting 2019-2022 Blz. 270
Vertrekpunten Programmabegroting 2019-2022 Blz. 271
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 272
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 273
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 274
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 275
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 276
Uitwerking nieuw beleid Uitvoeringsprogramma Blz. 277
Financiële tabel nieuw beleid uitvoeringsprogramma Blz. 278
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 279
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 280
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 281
Programma 4: Strategische projecten Blz. 282
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 283
Uitwerking overig nieuw beleid Blz. 284
Financiële tabel overig nieuw beleid Blz. 285
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 286
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 287
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 288
Programma 4: Strategische Projecten Blz. 289
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 290
Financieel meerjarenperspectief Blz. 291
Budgetten per programma Blz. 292
Budgetten per programma Blz. 293
Financiële positie Blz. 294
Financiële positie Blz. 295
Samenvatting Blz. 296
1. Budgettaire positie in 2019-2022 Blz. 297
2. Weerstandsvermogen Blz. 298
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 299
4. Grondexploitatie Blz. 300
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 301
6. Reserves en voorzieningen Blz. 302
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 303
Bijlagen Blz. 304
A. Kerngegevens Blz. 305
Fysieke kerngegevens Blz. 306
Financiële kerngegevens Blz. 307
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 308
B. Reserves en voorzieningen 2017-2022 Blz. 309
Overzicht reserves Blz. 310
Overzicht voorzieningen Blz. 311
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 312
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 313
D. Overzicht Amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Blz. 314
Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Blz. 315
E. Overzicht Taakvelden Blz. 316
Overzicht taakvelden Blz. 317
F. Beleidsindicatoren Blz. 318
Beleidsindicatoren Blz. 319
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap