Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding Jaarstukken
    1. Blz. 5 Aanbieding
     1. Blz. 6 Aanbieding
    2. Blz. 7 Bestuur en organisatie
     1. Blz. 8 Bestuur en organisatie
    3. Blz. 9 Leeswijzer
     1. Blz. 10 Leeswijzer
   2. Blz. 11 Algemeen
    1. Blz. 12 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
     1. Blz. 13 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2021
     2. Blz. 14 Mutaties geraamd resultaat
     3. Blz. 15 Toelichting
    2. Blz. 16 Analyse gerealiseerd resultaat
     1. Blz. 17 Analyse gerealiseerd resultaat 2021 op hoofdlijnen
     2. Blz. 18 Analyse
    3. Blz. 19 Bestemming gerealiseerd resultaat
     1. Blz. 20 Meerjarig beslag
     2. Blz. 21 Minimale niveau algemene reserve
     3. Blz. 22 Voorstel bestemming gerealiseerd resultaat
    4. Blz. 23 Actualisatie reserves en voorzieningen
     1. Blz. 24 Actualisatie reserves en voorzieningen
   3. Blz. 25 Programma 1 | Samenleven
    1. Blz. 26 Programma 1 | Samenleven
    2. Blz. 27 Thema 1.1 Meedoen
     1. Blz. 28 Inleiding
     2. Blz. 29 Wat willen we bereiken
     3. Blz. 30 Wat hebben we bereikt
     4. Blz. 31 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 32 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 33 Beleidskaders
    3. Blz. 34 Thema 1.2 Samenleven
     1. Blz. 35 Inleiding
     2. Blz. 36 Wat willen we bereiken
     3. Blz. 37 Wat hebben we bereikt
     4. Blz. 38 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 39 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 40 Beleidskaders
    4. Blz. 41 Thema 1.3 Gezondheid
     1. Blz. 42 Inleiding
     2. Blz. 43 Wat willen we bereiken
     3. Blz. 44 Wat hebben we bereikt
     4. Blz. 45 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 46 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 47 Beleidskaders
    5. Blz. 48 Thema 1.4 Goed Opgroeien
     1. Blz. 49 Inleiding
     2. Blz. 50 Wat willen we bereiken
     3. Blz. 51 Wat hebben we bereikt
     4. Blz. 52 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 53 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 54 Beleidskaders
    6. Blz. 55 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1
     1. Blz. 56 Wat heeft het gekost
     2. Blz. 57 Tabel belangrijkste afwijkingen
     3. Blz. 58 Toelichting belangrijkste afwijkingen
   4. Blz. 59 Programma 2 | Welzijn en educatie
    1. Blz. 60 Programma 2 | Welzijn en educatie
    2. Blz. 61 Thema 2.2 Onderwijs (huisvesting)
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 63 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 64 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 65 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 66 Beleidskaders
    3. Blz. 67 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2
     1. Blz. 68 Wat heeft het gekost
     2. Blz. 69 Tabel belangrijkste afwijkingen
     3. Blz. 70 Toelichting belangrijkste afwijkingen
   5. Blz. 71 Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling
    1. Blz. 72 Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling
    2. Blz. 73 Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme
     1. Blz. 74 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 75 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 76 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 77 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 78 Beleidskaders
    3. Blz. 79 Thema 3.1.2 BioBased Economy
     1. Blz. 80 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 81 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 82 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 83 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 84 Beleidskaders
    4. Blz. 85 Thema 3.1.3 Werkgelegenheid
     1. Blz. 86 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 87 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 88 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 89 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 90 Beleidskaders
    5. Blz. 91 Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen
     1. Blz. 92 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 93 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 94 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 95 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 96 Beleidskaders
    6. Blz. 97 Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides
     1. Blz. 98 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 99 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 100 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 101 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 102 Beleidskaders
    7. Blz. 103 Thema 3.3.2 Afval
     1. Blz. 104 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 105 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 106 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 107 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 108 Beleidskaders
    8. Blz. 109 Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting)
     1. Blz. 110 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 111 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 112 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 113 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 114 Beleidskaders
    9. Blz. 115 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3
     1. Blz. 116 Wat heeft het gekost
     2. Blz. 117 Tabel belangrijkste afwijkingen
     3. Blz. 118 Toelichting belangrijkste afwijkingen
   6. Blz. 119 Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen
    1. Blz. 120 Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen
    2. Blz. 121 Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde
     1. Blz. 122 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 123 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 124 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 125 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 126 Beleidskaders
    3. Blz. 127 Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha
     1. Blz. 128 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 129 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 130 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 131 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 132 Beleidskaders
    4. Blz. 133 Thema 4.3 Biosintrum
     1. Blz. 134 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 135 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 136 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 137 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 138 Beleidskaders
    5. Blz. 139 Thema 4.4 Participatie
     1. Blz. 140 Participatie
    6. Blz. 141 Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 143 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 144 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 145 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 146 Beleidskaders
    7. Blz. 147 Thema 4.6 Visie op Samenleven (inclusief adviesraad)
     1. Blz. 148 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 149 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 150 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 151 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
    8. Blz. 152 Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen
     1. Blz. 153 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 154 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 155 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 156 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
    9. Blz. 157 Thema 4.8 Glasvezel
     1. Blz. 158 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 159 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 160 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 161 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
    10. Blz. 162 Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen
     1. Blz. 163 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 164 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 165 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 166 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 167 Beleidskaders
    11. Blz. 168 Thema 4.10 Regio Deal Zuidoost Friesland
     1. Blz. 169 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 170 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 171 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 172 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 173 Beleidskaders
    12. Blz. 174 Thema 4.11 Haerenkwartier
     1. Blz. 175 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 176 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 177 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 178 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 179 Beleidskaders
   7. Blz. 180 Programma 5 | Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 181 Programma 5 | Openbare orde en veiligheid
    2. Blz. 182 Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 184 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 185 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 186 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 187 Beleidskaders
    3. Blz. 188 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5
     1. Blz. 189 Wat heeft het gekost
     2. Blz. 190 Tabel belangrijkste afwijkingen
     3. Blz. 191 Toelichting belangrijkste afwijkingen
   8. Blz. 192 Programma 6 | Bestuur en dienstverlening
    1. Blz. 193 Programma 6 | Bestuur en dienstverlening
    2. Blz. 194 Thema 6.1 Bestuur
     1. Blz. 195 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 196 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 197 Beleidsindicatoren
     4. Blz. 198 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 199 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 200 Beleidskaders
    3. Blz. 201 Thema 6.2 Dienstverlening
     1. Blz. 202 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 203 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 204 Wat hebben we daarvoor gedaan
     4. Blz. 205 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     5. Blz. 206 Beleidskaders
    4. Blz. 207 Thema 6.3 Financiën
     1. Blz. 208 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 209 Wat hebben we bereikt
     3. Blz. 210 Beleidsindicatoren
     4. Blz. 211 Wat hebben we daarvoor gedaan
     5. Blz. 212 Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt
     6. Blz. 213 Beleidskaders
    5. Blz. 214 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6
     1. Blz. 215 Wat heeft het gekost
     2. Blz. 216 Tabel belangrijkste afwijkingen
     3. Blz. 217 Toelichting belangrijkste afwijkingen
   9. Blz. 218 Paragrafen
    1. Blz. 219 Paragraaf 1 | Lokale Heffingen
     1. Blz. 220 Paragraaf 1 | Lokale Heffingen
     2. Blz. 221 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 222 Bijzonderheden en ontwikkelingen
     4. Blz. 223 Belastingsoorten
     5. Blz. 224 Inkomsten
     6. Blz. 225 Kostendekking
    2. Blz. 226 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 227 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 228 Conclusie weerstandsvermogen
     3. Blz. 229 Algemene beleidslijn
     4. Blz. 230 Kwantificeerbare risico's
     5. Blz. 231 Overige ontwikkelingen
     6. Blz. 232 Financiële kengetallen
    3. Blz. 233 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 234 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 235 Financiële consequenties
     3. Blz. 236 Wegen, kunstwerken en verlichting
     4. Blz. 237 Groen, riolering en gebouwen
     5. Blz. 238 Sport en ICT
    4. Blz. 239 Paragraaf 4 | Financiering
     1. Blz. 240 Paragraaf 4 | Financiering
     2. Blz. 241 Algemene beleidslijn en Risicobeheer
     3. Blz. 242 Leningenportefeuille
    5. Blz. 243 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 244 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     2. Blz. 245 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management
     3. Blz. 246 Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg
     4. Blz. 247 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy
     5. Blz. 248 Communicatie en ICT
    6. Blz. 249 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 250 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     2. Blz. 251 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 252 SDF
     4. Blz. 253 VRF
     5. Blz. 254 SW Fryslân
     6. Blz. 255 Recreatieschap
     7. Blz. 256 FUMO
     8. Blz. 257 Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
     9. Blz. 258 Omrin
     10. Blz. 259 BNG
     11. Blz. 260 SBMVO
    7. Blz. 261 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 262 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     2. Blz. 263 Algemene beleidslijn
     3. Blz. 264 Uitvoering
     4. Blz. 265 Grondexploitatie
     5. Blz. 266 PAS en PFAS
     6. Blz. 267 Particuliere ontwikkelingen
     7. Blz. 268 Prognose te verwachten resultaten
    8. Blz. 269 Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking
    9. Blz. 270 Paragraaf 9 | Duurzaamheid
     1. Blz. 271 Paragraaf 9 | Duurzaamheid
     2. Blz. 272 Energietransitie
     3. Blz. 273 Klimaatadaptatie
     4. Blz. 274 Circulaire economie
     5. Blz. 275 Financiën
    10. Blz. 276 Paragraaf 10 | OWO-Samenwerking
     1. Blz. 277 Inleiding
     2. Blz. 278 Algemeen
     3. Blz. 279 Topprioriteiten
    11. Blz. 280 Paragraaf 11 | Corona
     1. Blz. 281 Paragraaf 11. Corona
     2. Blz. 282 Impact Corona op de Gemeente
     3. Blz. 283 Overzicht Corona-gerelateerde voor- en nadelen per programma
     4. Blz. 284 Overzicht Corona compensatie regelingen
     5. Blz. 285 Algemene middelen
     6. Blz. 286 Specifieke middelen
   10. Blz. 287 Jaarrekening
    1. Blz. 288 Balans
     1. Blz. 289 Balans Activa
     2. Blz. 290 Balans Passiva
    2. Blz. 291 Overzicht baten en lasten
     1. Blz. 292 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 293 Waarderingsgrondslagen
     1. Blz. 294 Waarderingsgrondslagen
     2. Blz. 295 Afschrijvingstermijnen
    4. Blz. 296 Toelichting op de balans activa
     1. Blz. 297 Immateriele vaste Activa
     2. Blz. 298 Materiele vaste activa
     3. Blz. 299 Toelichting tabel materiele vaste activa
     4. Blz. 300 Investeringen materiele vaste activa
     5. Blz. 301 Financiele vaste activa
     6. Blz. 302 Deelnemingen
     7. Blz. 303 Overige langlopende geldleningen
     8. Blz. 304 Voorraden
     9. Blz. 305 Bouwgrond in exploitatie 1
     10. Blz. 306 Bouwgrond in exploitatie 2
     11. Blz. 307 Uitzettingen korter dan 1 jaar
     12. Blz. 308 Liquide middelen en overlopende activa
    5. Blz. 309 Toelichting op de balans passiva
     1. Blz. 310 Reserves
     2. Blz. 311 Structurele toevoegingen en onttrekkingen
     3. Blz. 312 Reserve overheveling budgetten
     4. Blz. 313 Voorzieningen
     5. Blz. 314 Vaste schulden
     6. Blz. 315 Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva
    6. Blz. 316 Toelichting op de balans niet uit balans blijkende verplichtingen
     1. Blz. 317 Waarborgen en garanties
     2. Blz. 318 Toelichting
     3. Blz. 319 Contractuele verplichtingen
     4. Blz. 320 Gebeurtenissen na balansdatum
    7. Blz. 321 Toelichting overzicht baten en lasten
     1. Blz. 322 Toelichting overzicht baten en lasten
    8. Blz. 323 Overzicht onvoorzien
     1. Blz. 324 Overzicht onvoorzien
    9. Blz. 325 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 326 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 327 Toelichting
    10. Blz. 328 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 329 Overzicht incidentele baten en lasten
   11. Blz. 330 Bijlagen
    1. Blz. 331 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
     1. Blz. 332 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
     2. Blz. 333 Tabel Sisa
    2. Blz. 334 Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen
     1. Blz. 335 WNT verantwoording 2021
     2. Blz. 336 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
    3. Blz. 337 Overzicht schatkistbankieren
     1. Blz. 338 Overzicht schatkistbankieren
    4. Blz. 339 Begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 340 Begrotingsrechtmatigheid
    5. Blz. 341 Kerngegevens
     1. Blz. 342 Fysieke kerngegevens
     2. Blz. 343 Financiele kerngegevens
     3. Blz. 344 Bedrag per inwoner
    6. Blz. 345 Overzicht taakvelden
     1. Blz. 346 Overzicht taakvelden
     2. Blz. 347 Verdelingsprincipe taakvelden
    7. Blz. 348 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 349 Beleidsindicatoren
   12. Blz. 350 Nota Reserves en Voorzieningen
    1. Blz. 351 Algemeen en beslispunten
     1. Blz. 352 Algemeen
     2. Blz. 353 Beslispunten reserves
     3. Blz. 354 Beslispunten voorzieningen
    2. Blz. 355 Verloopoverzichten
     1. Blz. 356 Verloopoverzichten reserves
     2. Blz. 357 Verloopoverzichten voorzieningen
    3. Blz. 358 Toelichting per reserve
     1. Blz. 359 Algemene reserve
     2. Blz. 360 Toelichting algemene reserve
     3. Blz. 361 Algemene reserve grondexploitatie
     4. Blz. 362 Reserve lastenverlichting
     5. Blz. 363 Reserve strategische projecten
     6. Blz. 364 Reserve organisatieontwikkeling
     7. Blz. 365 Reserve sociaal domein
     8. Blz. 366 Reserve riolering
     9. Blz. 367 Reserve overhevelingsbudgetten
     10. Blz. 368 Reserve monumenten
     11. Blz. 369 Reserve kapitaal
     12. Blz. 370 Reserve ambitiefonds
    4. Blz. 371 Toelichting per voorziening
     1. Blz. 372 Voorziening oninbare debiteuren
     2. Blz. 373 Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe
     3. Blz. 374 Voorziening onderhoud gymzalen
     4. Blz. 375 Voorziening onderhoud de Kompaan
     5. Blz. 376 Voorziening onderhoud Steegdenhal
     6. Blz. 377 Voorziening onderhoude sportaccommodatie 3 B's
     7. Blz. 378 Voorziening onderhoud gebouwen
     8. Blz. 379 Voorziening bodemsanering
     9. Blz. 380 Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam
     10. Blz. 381 Voorziening riolering
     11. Blz. 382 Voorziening kostendekking leges omgevingsvergunning
     12. Blz. 383 Voorziening lopend pensioen bestuurders
     13. Blz. 384 Voorziening pensioen vm/huidige wethouders
  3. Overzicht
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap